کرج , البرز
09122626943

بن مژه

بن مژه

بن مژه چیست ؟

بن مژه یکی از کارهای نامحسوس میباشد که زیبایی خاصی برایه چشم شما ایجاد میکنه ولی در عین حال داخل مژه هایه شما ‌نهان است، برایه دوستانی که خیلی دوست ندارن تاتویی که دارن مشخص باشه این روش رو پیشنهاد میکنم
بن مژه